Preparat/Płyn Do Usuwania Powłok Proszkowych 5 L KO-R0002
Preparat/Płyn Do Usuwania Powłok Proszkowych 5 L KO-R0002
Poprzedni
Następny
Preparat/Płyn Do Usuwania Powłok Proszkowych 5 L KO-R0002
Preparat/Płyn Do Usuwania Powłok Proszkowych 5 L KO-R0002

Preparat/Płyn Do Usuwania Powłok Proszkowych 5 L KO-R0002

Środek przeznaczony do usuwania powłok proszkowych.

88,56 zł
Brutto
72,00 zł
Netto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 88,56 zł (brutto)

OBJĘTOŚĆ

OPIS 

Środek przeznaczony do usuwania powłok proszkowych

Sposób stosowania

Preparat stosuje się do usuwania powłok proszkowych z powierzchni metalowych, ceramicznych, stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych metodą zanurzeniową. Zanurzenia elementów należy wykonywać w wannach (lub innych pojemnikach z polietylenu lub stali kwasoodpornej). Powierzchnię cieczy zaleca się zalać warstwą wody (ok. 0,5 cm) w celu zmniejszenia parowania preparatu. Czas działania Auto-Removera Plus zależy od rodzaju usuwanej powłoki oraz jej grubości i wynosi od 5 do 30 min. wzwyż. Środek ten działa poprzez złuszczanie powłoki. Pozostałości farby należy usunąć mechanicznie: szczotką lub strumieniem wody. W celu zneutralizowania kwasu, elementy należy spłukać wodą. Optymalna temperatura pracy z preparatem: 18-20°C.

Warunki BHP

W trakcie pracy ze środkiem Auto-Remover Plus należy bezwzględnie chronić oczy, ręce i drogi oddechowe stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, maski). Preparat używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła. Szczegółowe informacje o preparacie Auto-Remover zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt Auto-Remover może być stosowany w obiektach przemysłowych, wyłącznie jeśli spełnione są przynajmniej następujące warunki:

  1. skuteczna wentylacja we wszystkich obszarach interwencji, w szczególności podczas stosowania na mokro i suszenia przedmiotów, z których usuwa się farbę: miejscowa wentylacja wyciągowa przy zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, uzupełniona wymuszoną wentylacją w tych obszarach w celu zminimalizowania narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy;
  2. środki mające na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników zawierających produkty do usuwania farb obejmujące: pokrywy zamykające zbiorniki zawierające produkty do usuwania farb, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na napełnienie i opróżnienie zbiorników; odpowiednie warunki napełniania i opróżniania zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, a także czyszczenie zbiorników wodą lub solanką w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalnika po jego opróżnieniu;
  3. środki mające na celu bezpieczne posługiwanie się dichlorometanem w zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb obejmujące: pompy i system rur do dostarczania produktu do i ze zbiornika; a także odpowiednie warunki bezpiecznego czyszczenia zbiorników i usuwania osadu;
  4. środki ochrony osobistej zgodne z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, obejmujące: odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne; a także odpowiedni izolacyjny sprzęt do ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zgodność z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy nie może być osiągnięta w inny sposób;
  5. odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania takich środków.

Składowanie

Produkt przechowywać w suchym miejscu w temp. od 5°C do 25°C. 

KCkimya
KO-R0002+
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Wczytywanie...